Vi gør alt hvad vi kan for, at nedsætte mængden af elektronisk affald
Nye liv givet til brugt elektronisk
0
Kilo co2 sparet ved genanveldelse
0
Tilfredse slutbrugere med nye enheder
0

BÆREDYGTIGHED

KOMMUNALT REGI

DATASIKKERHED

RESPEKTABILITET

et ekstra liv

Lad os sammen nedbringe mængden af elektronisk affald!

HVORFOR eR vORES MISSION vIGTIG.

Et Ekstra Liv er blevet til med en vision om, at skabe en mere bæredygtig kultur omkring elektronik. Her fokuserer vi på cirkulær økonomi og ansvarlig genanvendelse i stedet for den såkaldte ”smid væk kultur” som på mange måder hersker i vores samfund, og som på endnu flere måder skader vores planet.

ET sIKKERT vALG


Vi sørger for certificeret datasletning med en udførlig rapport, af hver eneste enhed vi varetager. Dette gør det ikke blot trygt, at lade Et Ekstra Liv overtage jeres gamle enheder, men også sikkert med et individuelt certifikat fra hver eneste datasletning.

Vi gør det så gennemsigtigt, sikkert og trygt som overhovedet muligt.